ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Вашето име : 

Вашият email :  

Текст на съобщението : 


  

 

          8000 Бургас, кв. Сарафово, Керамична фабрика, п.к. 165
 
          Счетоводство - тел: 0885 / 00 96 05
          ТРЗ и човешки ресурси - моб: 088 5/ 00 91 91
          Търговски отдел - моб: 0885 / 00 92 92; 0877/ 09 01 45; 0885 / 66 07 80
Търговски Директор - моб: 0876 / 575 000
Бетоново стопанство - моб: 0885 / 00 96 14
Арматурна заготовка - моб: 0885  /00 64 64
Логистика - моб: 0885 / 00 95 95
          Изпитвателна Строителна Лаборатория - моб: 0885 / 00 9618