НОВИНИ

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

         Правна идентификация:  „Керамика Бургас” АД

         Седалище: гр. Бургас, кв. Сарафово, Керамична фабрика, п.к. 165

         Регистрирано:  гр. Бургас, БОС

        Фирмено дело:  № 4196/1993 г

  Дружество “Керамика Бургас”АД  e наследник на Керамичната фабрика, започнала производство на тухли през 1962 г. За да отговори на повишените критерии за качество на произвеждания продукт фирмата инвестира в съвременни машини и технологии.През 2005 г. започва модернизация и реконструкция на цялата тухларна фабрика. Изгражда се нов бетонов възел, съвременен арматурен двор и цех за производство на стиропор. Производствена база е разположена на площ 110 000 кв.м.

  Годишното производство на дружеството е около 36 млн. броя условни  керамични блокове за зидария формат:

  ·         250/120/65 mm.

  ·         250/120/120 mm.

  ·         250/250/120 mm.

              През 2007 г. цеха за глинопреработка е изцяло модернизиран с машини на немската фирма RIETER. Цеха за производство на тухли работи с оборудване на немските фирми BRAUN и VHV.

  „Керамика Бургас” АД разполага с три автоматизирани бетонови центъра с капацитет 150 куб.м/час и със следната строителна техника:

  ·         8 бр. Бетоновози Мерцедес- Бенц с товароносимост от 7 до 10 куб.м.

  ·         2 бр Бетоновоз Ман

               ·         Бетон –помпа МАН              39 м. стрела 

               ·         Бетон –помпа МАН              34 м. стрела        

  ·         Бетон-помпа Gifa                  28 м. стрела        

  ·         5 бр. Самосвал /Гондола/ -  Мерцедес-Бенц,

  ·         3 бр. Влекач с полу-ремарке Мерцедес-Бенц,

  ·         1 бр. Полу-ремарке с кран, Мерцедес-Бенц,

  ·         2 бр. Челен товарач  Кomatsu,

  ·         1 бр. Булдозер Кomatsu,

  ·         5 бр. Мотокари Кomatsu,

  ·         1 бр. Багер Товарач Кomatsu.

        Производството на бетона е сертифицирано съгласно изискванията на БДС EN 206-1:2002/NA1+A2:2006 + НА:2008. Качеството на продукцията се контролира ежедневно от собствената ни изпитвателна строителна лаборатория, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

        При необходимост и желание на клиента, бетоните могат да се приготвят с автоматично дозиране на химически добавки за водоплътност, ранно декофриране, лятно и зимно бетониране.

       Фирмата е лицензирана за извършване на транспортна дейност.

       Арматурният цех е оборудван с машини от най-висок клас на немската фирма „STEMA PEDAX”. Годишният капацитет за производство на арматурна заготовка е 6000 тона на година. Производството е сертифицирано по БДС 4758:2008 и БДС EN 1008:2005

       В предприятието има нов цех за производство на експандиран полистирен с плътност  10 ÷ 25 кг/куб.м и с дебелина 2 ÷ 15 см . Оборудването е на фирма АККАYA. Капацитета на производство е 70 000 куб.м за година при работа на една смяна.

       В предприятието има внедрена Система за управление на качеството и е сертифицирано по ISO 9001:2008.

   

       Ръководството на „Керамика Бургас” АД,  в съотвествие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007,  декларира своите Политика по качество, Политика по ЗБУТ и Политика по Околна среда, убедени, че просперитета и бъдещето зависят от доверието и удовлетвореността на всички заинтересовани страни – клиенти, държавни структури и учреждения, доставчици, служители.