НОВИНИ


      

   

   

   

   

  07.04.2016 г

   

  Във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ мужду „Керамика Бургас” АД, гр. Бургас и Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0296-C01 за проект „Увеличаване на производствения капацитет на „Керамика-Бургас” АД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” дружеството ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на 3 дълготрайни материални актива, разделени в 3 обособени позиции”.

  Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент "Керамика - Бургас" АД, с ДБФП BG16RFOP002-2.001-0296-C01, с предмет: ”Закупуване на 3 дълготрайни материални актива, разделени в 3 обособени позиции, както следва:

  Обособена позиция №1: Роботизирана инсталация за групиране и нареждане на екструдирани, изсушени, глинени блокове върху пещен вагон.

  Обособена позиция №2: Роботизирана инсталация за групиране и нареждане на изпечени, строителни, керамични блокове върху палет и подаването му към машина за стречиране и последващото му транспортиране до зоната за експедиция.

  Обособена позиция №3: Автоматична вертикална машина за опаковане със стреч фолио с моторизиран конвейр на платформата, оборудвана със защипващо устройство, устройство за рязане и сензорен контролен панел за управление.

  Обявата е валидна до 22.04.2016 г., 16:00 ч.

   

  За Публичната покана по реда на чл. 11 от ПМС № 118/2014 г.  и документите за участие в Процедурата натиснете ТУК.

   

  Документите по Процедурата можете да изтеглите оттук!

  Сваляне на прикачените файлове:Документация

   

   

   

   

  Към всички новини