НОВИНИ

   

  Дружество “Керамика Бургас” – АД като наследник на керамичната фабрика е започнало редовна експлоатация през 2001 г.

  Производственият капацитет на мощностите е 30 млн. керамични блокове – тухли за зидария формат:

  ·        250/170/65 mm.

  ·        250/120/120 mm.

  ·        250/250/120 mm.

  В момента в Дружеството се произвеждат два типа тухли за зидария: керамични блокове  с кухинност под 20 % и керамични блокове за зидария с кухинност над 20 %.

   Годишното производство на дружеството е около 24 млн. броя условни  керамични блокове за зидария като се работи целогодишно.