АРМАТУРЕН ЦЕХ

Кран мостов Q 3.2 t, L 17 m – едногредов

 

Кран мостов Q 3.2 t, L 17 m

 

Комбилайн G, BVB, верижен транспортьор

 

Туин Мастер 12 S, универсални хаспели   - 2 бр

 

Огъваща машина  PERFECT 42 C   - 2 бр

 

Бутален компресор

 

Резачка SIMPLEX 35

 

Ел. везна Есит

 

Софтуел ел. везна Есит

 

Модул 6АV6642 – 0AA11 -0AX1

 

Компресор В5900/270 СТ 5,5 V400

 

Туин Мастер 16 II

 

Перматик 60N 12М

 

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН

Компресор

 

Горелка   - 2 бр

 

Ел. водна помпа   - 2 бр

 

Взривозащитен вентилатор  - 2 бр

 

Пожарогасителна инсталация

 

Главно разпределително табло

 

Ел. котел 15MRE

 

Блок машина АВМ – VV + вакуумна единица

 

Пре-експандер АSM –В 1200

 

Обезпрашителна система АТМ 1500

 

Режеща линия АКН 4000

 

Смесителна машина АМХ 1000

 

Система за охлаждане на вода 200.000 kcal

 

Пакетираща машина АРМ 500

 

Трошачка АКМ 1230

 

Акумулатор за пара 8 cbm

 

Силозна система ASS 400 + тръби и вод. материали

 

Газомер

 

Парен котел тип ПК 1.6 с омекотителна инсталация   - 2 бр

 

Вентилатор осов канален тип – към газ. ин-я

 

Високоповдигач

 

Аспирация за режещи машини за EPS

 

ЦЕХ ГЛИНОПРЕРАБОТКА

1 Високопроизводителни финни валци "Гигант" –Ритер

  тип HW 80x120 HM/G,номер: 42806 М06059, год. на произв. 2006

 

Машина за обезпрашаване с вентилатор "Керамик"

   модел KYF/16 , номер: 07263 0000, год. на произв. 2007

 

Двувалов смесител тип 2610  - Ритер

номер: 37806М06061, год. на произв. 2006

 

Зъбна трошачка тип 180/1100   

произв. 1990 г.

 

Бешикер за глина с метална лента с разпръсквачи    - 2 бр.

 

6 Бешикер за пясък и въглища с гумена лента "Анлагенбау"

  тип GF 2008 г.    – 2  бр

 

Колерганг  - Ритер , тип К 20/70 – KAF номер: 2940 M 06023 , год. на произв. 2006

 

Универсални валци „Титан” – Ритер

 

 

БЕТОНОВО СТОПАНСТВО

Бетонов център 1 , модел ЕЛБА , БЦС -60 Ф№ 73/БВ -1

ТИП ВТ-21; ВТ25; ВТ64; ВТ89 И СОНДА ВЛАГОМЕР FSG-50-T-K-I

 

 Бетонов център 2, модел ЕЛБА, БЦТЕ 60Ф№87/БВ-2

ТИП ВТ-21; ВТ25; ВТ64; ВТ89 И СОНДА ВЛАГОМЕР FSG-50-T-K-I

 

Бетонов център 3, модел ЕЛБА, БСТЕ-60 Ф№129/БВ -3

ТИП ВТ-21; ВТ25; ВТ64; ВТ89 И СОНДА ВЛАГОМЕР FSG-50-T-K-I

 

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАРИЯ

Маневрени устройства

 

Въздуховод димни газове

 

Вагони пещни       85 бр.

 

Вагони сушилни   360 бр.

 

Телфер ел. - гладки валове

 

Тласкател хидравличен за 1- ва пещ

 

Тласкател хидравличен за 2 - ра пещ

 

Грайфер хидравличен - грайф-на кофа пещи

 

Сушилни тунелни с топъл въздух

 

Сушилни тунелни с димни газове

 

Тласкател хидравличен 3-та преса

 

Електролафет - сушилни димни газове

 

Пещ тунелна 1

 

Пещ тунелна 2 и 3 - 2 бр.

 

Багер многокофъчен БМ-5 вътрешен

 

Кран мостов на 2-ра преса

 

КИП И А за сушилни топъл въздух

 

Вентилатор ВНСН 8

 

Котел U22 10 секции - 2 бр.

 

Резателен апарат

 

Помпа HF6A         - 2 бр

 

Машина за рязане на тухли 400 FH 06173

 

Режещ ръб 42Y-70-H2C90

 

Вентилатор центробежен ВНСН 9,5

 

ВНСН-9,5 Д0*-22/1500 А.1 - 4 бр.

 

BD5/270F/3 Компресор 300 л

 

Преса ПВШ-500

 

Преса СМК-133

 

Трансформатор 1000 ква

 

Палетизатор Paklet class SW2L-16PW

 

Режещ ръб 42Y-70-H2C90

 

Съндъчен подавател

 

ASK32T/8 bar винт. компресор Sigma Contr

 

Помпа Best 4

 

Хидравличен тласкател  - 2  бр

 

Ел. табло ККУ 360 kVar

 

Водоструйна машина

 

Лентов конвейер 4.000mm/650mm - VHV Anla

 

Лентов конвейер 4.000mm/650mm - VHV Anla

 

Лентов конвейер 43.001mm/1400mm - VHV

 

Лентов конвейер /обръщаем/ 10.000мм/1000

 

Лентов конвейер към миксера 15.000мм/100

 

Лентов конвейер към мелницата 15.500мм/1

 

Лентов конвейер към мелницата 15.500мм/1

 

Лентов конвейер /обръщаем/ 6.250мм/800мм

 

Лентов конвейер 7.000мм/800мм - VHV PR93

 

Лентов конвейер 88.000мм/800мм - VHV PR9

 

SM 15/8 bar AIRCENTER винтов компресор

 

Магнитен сепаратор тип UMP 60 80 M   2  бр

 

Екструдер

 

Апарат за филтриране на въздуха - Kerami

 

Мундщук

 

Сандъчен подавател 28206М06056

 

Сандъчен подавател 28206М06223

 

Сортировъчен транспортьор за тухли

 

Пресова глава за формоване 420/320/460

 

Мундщук 45.6 кохинност

 

Мундщук 20 кохинност

 

Сърцевина за мундщук K1496046

 

Сърцевина за мундщук K1496043

 

Сърцевина за мундщук K1496044

 

Двоен мундщук

 

Резачка за тухли

 

Пластометър пресова глава

 

Лента - резачка

 

Вентилатор ВЦДГ 9.5 - 4 + Смукател 950С

 

Вентилатор ВЦДГ 9.5 - 4 + Смукател 950С

 

Вентилатор ВЦНН 9.5 - 1330 + См-л 950С

 

Вентилатор ВЦНН 9.5 - 1330 + См-л 950С

 

Вентилатор ВЦНН 9.5 - 1330 + См-л 950С

 

Вентилатор ВЦНН 9.5 - 1330 + См-л 950С

 

Мундщук с двоен изход

 

Ножове мешалка

 

Сърцевина за мундщук K1496046

 

Система за мониторинг - 1-ва пещ

 

Заваръчен апарат VARMIG 280 SUPERMIG

 

Заваръчен апарат VARIN 1705, 230V, 5-180

 

Честотен регулатор 37W

 

Колектор 3-та пещ